leden 2019

Novinkou v nabídce je nová stanice hlastele s typovým označením APS 3xx.2 EV. Jedná se o zcela nově přeprtaovanou mikrofoní stanici a to jednak po stránce designové, tak po stránce technické. LED přiřatzené jenotlivým tlačáítkům mohou mít programově přiřazenou barvu a typ indikace, což rozšiřuje a zpřehledňuje informace uživatele. Více infiormací v sekci APS mikrofony

Duben 2019

Novinkou ve výrobním programu společnosti g+m elektronik a.g. je kompaktní evakuační systém VA-500, určený pro malé a střední instalace. Podrobnější informace najdete v sekci VA-500. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky neb o e-mailem.

Mikrofony, stanice hlasatele... jednoduchá obsluha !

Digitální. inteligentní stanice hlasatele mohou být programovány velmi jednoduše pro jakékoliv individuální požadavky zákazníků. Současně může v systému pracovat až 255 stanic hlasatele buď paralelně propojených přes sběrnici(4-stíněné vodiče + 1 pro napájení) nebo připojených přímo do sítě  LAN. Existuje také možnost centrálního propojení s BMS (building management systems) nebo  vytvoření obslužného pracoviště na PC (touch-screen), které jsou integrovány pomocí stávajících rozhraní (sítí).

 

Digitalní stanice hlasatele typ APS 3xx.1 EV

Volně programovatelná stanice hlasatele s přímým připojením pomocí sběrnice nebo LAN. Umožňuje až 255 stanic v rámci systému. V provedení EV, jsou tyo stanice hlasatele plně monitorovány dle požadavků EN 60849

mikro 01

Digitální stanice hlasatele s numernickou klávesnicí typ APS 388

Přikazy jsou předávány pomocí numerické klávesnice, volně programovatelné funkce až 255 funkcí, alfanumerický displej.

mikro 02

Grafické uživatelské rozhraní

Umožnuje ovládání systému přes PC s připojením přes  LAN/RS-232 nebo integraci do stávajícího systému řízení budovy.

mikro 03

Nová digitalní stanice hlasatele dle požadavků EN 54-16 - typ APS 3xx.2 EV

Nově designovaná stanice hlasatele s volně programovatelnými tlačítky a programovatelnou barvou tlačítku připřazené LED  pro evakuační systémy dle požadavků EN 54-16.

APS-316.2 3AL klein
pdfLeták | pdfTechnický list APS 3xx.2  
  • Luxembourg Plaza Praha
  • Justiční palác Praha
  • OC Géčko Liberec
  • ČSOB ústředí Praha
  • Univerzita Pardubice
  • Škoda Mladá Boleslav
  • City Tower Praha
  • Nemocnice Kladno

 

© Ing. Aleš Drábek 2012 |

Obchodní centra, kancelářské budovy, hotely, nemocnice, továrny

v souladu s EN 54-16/EN 60849

digitální zesilovače třídy D

otevřená architektura

síťování přes LAN